Μετατροπή από ξένη σε Ελληνική

Προϋποθέσεις

 • Να έχεις ελληνική υπηκοότητα.
 • Να έχεις ελληνική ιθαγένεια.
 • Τα αλβανικά διπλώματα πλέον μετατρέπονται.

Δικαιολογητικά

Μετατροπή από χώρα της Ε. Ε.
 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Δύο φωτογραφίεςτύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δίπλωμα
 6. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησηςαπό την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 7. Παράβολο 30,00€
 8. Εάν το δίπλωμα είναι ληγμένο ή λήγει άμεσα απαιτούνται επιπλέον:
      α) Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
      β) Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ.
      γ) Παράβολο 50,00€
      δ) Παράβολο 18,00€
Μετατροπή από χώρα εκτός Ε. Ε.
 1.  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ.
 6. Δίπλωμα
 7. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησηςαπό την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 8. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης,στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
 9. Παράβολο 18,00€
 10. Παράβολο 30,00€
 11. Παράβολο 50,00€

 

Διεύθυνση

Αριστομένους & Κυπρίων Ηρώων 59, 16341 Ηλιούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ - Παρ : 10:30 - 20:30

             Σαβ : 11:00 - 14:00

Γ.Ε.ΜΗ.

126271603000

Επικοινωνία

[email protected]

[email protected]

Tηλ : +30 2109917071

Κιν : +30 6948004515