Δίπλωμα Ρυμουλκούμενου

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης BE,ΓE,ΔE πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας B, Γ, Δ αντίστοιχα.

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 8 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης 
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δίπλωμα
  6. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
  7. Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης
  8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Διεύθυνση

Αριστομένους & Κυπρίων Ηρώων 59, 16341 Ηλιούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ - Παρ : 10:30 - 20:30

             Σαβ : 11:00 - 14:00

Γ.Ε.ΜΗ.

126271603000

Επικοινωνία

[email protected]

[email protected]

Tηλ : +30 2109917071

Κιν : +30 6948004515